Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

LISTA RANKINGOWA DO IV CYKLU STARTUP HEROES


W wyniku I etapu oceny wniosków  przed IV cyklem inkubacji,  zgodnie z listą rankingową wyłoniono 50 Pomysłodawców, którzy zakwalifikowali się do II etapu oceny -  Panelu Ekspertów.  Pomysłodawcy Ci w dniach 8 – 10.06.2021 r. zaprezentowali swoje pomysły przed Panelem Ekspertów. W drodze  dyskusji i głosowania wyłoniono 22 Pomysłodawców , którzy po założeniu spółki kapitałowej i podpisaniu umowy inkubacji rozpoczną proces inkubacji .

IV cykl inkubacji rozpocznie się od 1.07.br i potrwa do 30.11 br.

Załączamy listę 22 zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

Lista rankingowa

Lista rezerwowa