Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

„Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”

Polecamy konferencję „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”


Proponujemy Państwu konferencję  pt. „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur” Organizatorem  konferencji  jest  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olszynie  przy współudziale  Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A. (

Podczas konferencji eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią możliwości i warunki otrzymania kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji spłaty kredytu Biznesmax dla MŚP.

Dodatkowo podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące:

- niskooprocentowanych pożyczek udzielanych przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A,

- nawiązywania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i możliwości badania poziomu innowacyjności firm za pomocą narzędzi IMProve i Innovation Health Chceck,

- dotacji dla przedsiębiorców dostępnych w 2020 roku ze środków RPO WiM.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2020 r. do godz. 12.00 na adres: e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy