Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługi prototypowania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.06.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 19.06.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu - 09.06.2020

2. SIWZ - 09.06.2020

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 09.06.2020

4.Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 09.06.2020

5.Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- 09.06.2020

6.Załącznik nr 4 – wzór umowy- 09.06.2020

7.Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności - 09.06.2020